Beheer- en onderhoudsadvisering

Goed en systematisch uitgevoerd onderhoud verlaagt de exploitatiekosten van de installaties. HE adviseurs geeft advies ten aanzien van onderhoud vanuit de systeemkennis die door het ontwerp van de installaties is opgebouwd. Daarbij worden onderhoudsbestekken vervaardigd, periodieke onderhoudsinspecties gehouden en onderhoudsrapportages gemaakt.