Transportinstallaties

De afdeling transport adviseert in installaties voor:

  • liften
  • roltrappen / rolpaden
  • gevelonderhoudinstallaties

Een adequate afhandeling van het verticaal transport is van groot belang voor de gebruikswaarde van een gebouw. De studie naar de benodigde transportcapaciteit moet in een vroeg stadium worden uitgevoerd, aangezien de inpassing van liften en roltrappen architectonisch bepalend kan zijn.