Arsenaal - Universiteit Leiden

De oorspronkelijke bouw van het Arsenaal stamt uit de eerste helft van de 19e eeuw. Het gebouw maakte toen deel uit van het grotere complex Doelenkazerne. Het gebouw bestaat uit twee aan elkaar grenzende carré-vormige bouwdelen met binnenplaats, die van verschillende bouwdatum zijn. In het eerst gebouwde deel (1818) van het gebouw zijn de dragende onderslagbalken van de vloeren “gekanteld” aangebracht. In het nieuwere deel (1850) zijn de balken niet gekanteld. In 1982 is de binnenplaats van het oorspronkelijke carré overkapt met gebruikmaking van een zichtbare houtconstructie en glas (architect Tjeerd Dijkstra). In de binnenplaats van het rechter carré is in die tijd een “boekentoren” ingebouwd. Deze in diverse perioden aangebrachte uitbreidingen en aanpassingen, worden deels als waardevol bestempeld (overkapping 1e binnenplaats), maar zijn in de huidige visie ook deels belemmerend (inbouw boekentoren in 2e binnenplaats).