Academiegebouw Leiden

Het Academiegebouw is een Rijksmonument en stamt uit 1581. In het gebouw worden ceremoniële universitaire bijeenkomsten (oraties, promoties, bijzondere colleges) gehouden. In het verlengde daarvan vinden met grote regelmaat recepties plaats. Daarnaast heeft het gebouw een functie voor faculteitsoverleg en zijn er kantoeren voor secretariaat en wetenschappelijk medewerkers. Naast de noodzakelijke restauratie van het monument…

Diamantslijperij CREA Universiteit van Amsterdam

De voormalige diamantslijperij bestond uit 3 gebouwdelen. Eén gebouwdeel is gesloopt, op de vrijkomende plaats is nieuwbouw gepleegd; 2 gebouwen (voorfabriek en achterfabriek), gemeentemonument, zijn gerestaureerd/gerenoveerd. De installaties zijn geheel vernieuwd; het gebouw wordt aangesloten op een centrale, duurzame energiecentrale. Het project is en combinatie van bestaande, gerenoveerde/gerestaureerde bouwdelen en nieuwbouw; via onder meer een…

Aalmarkt – Stadsgehoorzaalblok te Leiden

Type gebouw (functie):   multifunctioneel (winkels en woningen) monumentaal pand Adviesomvang: Gebouwgebonden installaties winkels:                                   – transportinstallaties                                   – sprinkler (EFPC)                                   – casco voorzieningen overige                                     installaties tbv huurders                                   woningen:                                   – klimaat                                   – elektra                                   – sanitair Advieswerkzaamheden:  Voorlopig Ontwerp                                   Definitief Ontwerp                                   Bouwvoorbereiding                                   Aanbesteding en gunning                                   (Uitvoeringsbegeleiding                                    Oplevering)

Nieuwbouw Calvijn en Junior College Amsterdam

Halfverdiept ligt de sportaccomodatie. De onderwijsfuncties zijn voornamelijk gesitueerd op de begane grond en 1e en 2e verdieping in een u-vormige bebouwing, die het binnengebied omsluit met ontmoetingsruimte/aula. Binnen onze opdracht vallen het ontwerp- en de uitvoeringsbegeleiding van: – klimaatinstallaties – regel-/beheerinstallaties – sanitaire installaties – elektrotechnische installaties – brandbeveiligingsinstallaties – communicatie-installaties – beveiliging –…