Gemeentehuis Bronckhorst

Het nieuwe gemeentehuis bestaat uit twee kantoorvleugels onderling verbonden door een middengebied, waarin de publiekshal en restaurant zijn opgenomen. De raadzaal grenst aan het middengebied. Op de 1e verdieping zijn de vleugels door loopbruggen gekoppeld.

Het project omvat:

     –    kantoorruimten;

     –    vergaderkamers;

     –    raadzaal;

     –    publieksha;

    –      restaurant en keuken;

–    archief;

     –    bibliotheek.

Binnen onze opdracht vielen ontwerp en uitvoeringsbegeleiding van:

     –    klimaatinstallaties;

     –    gebouwbeheersysteem;

     –    sanitaire installatie;

     –    elektrotechnische installaties;

     –    beveiliging en toegangsverlening;

     –    telematica-installatie;

     –    brandbeveiligingsinstallaties;

     –    transportinstallaties.

Het geïntegreerde architectonisch/installatieconcept is gericht op het tot stand brengen van een zeer duurzaam gebouw. In dit kader is het glasoppervlak van de kantoorvleugels relatief klein en is gekozen voor een isolatie/afwerking op het niveau van passief bouwen. De ramen zijn voorzien van drielaags glas. Vanuit de overweging, dat een utiliteitsgebouw slechts circa 30% van de tijd in gebruik is, zijn de ramen voorzien van luiken, die sluiten als een gebouwdeel niet wordt gebruikt. Op die manier wordt tijdens het stookseizoen het grootste “warmtelek” gedicht en wordt ongewenste opwarming tijdens het koelseizoen voorkomen. Daarnaast fungeren de luiken in open stand als zonwering.

Installatietechnische ambitie.

Inspelend op de ambitie om een zeer duurzaam project te realiseren zijn in het installatietechnisch concept de volgende voorzieningen meegenomen.

–    volledige levering van warmte en koude via een bodemopslagsysteem met warmtepomp;

–    deellevering van elektrische energie via grootschalig geplaatste PV panelen;

–    beperking warmteverlies en koelvraag door de luiken via het GBS dicht te sturen zodra een vleugel/ verdieping volledig buiten gebruik is;

–    beperking warmteverlies en ventilatorenergie door de ventilatievoorziening op basis van CO2-meting te sturen;

–    verlichtingsplan met daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie.

Met het totaal van het gebouwconcept en bovenomschreven installatietechnische

voorzieningen wordt uiteindelijk een EPC van 0,36 gerealiseerd, waarmede het gemeentehuis tot een van de meest energiezuinige gebouwen van Nederland

behoorde.