Nieuwbouw Calvijn en Junior College Amsterdam

Halfverdiept ligt de sportaccomodatie. De onderwijsfuncties zijn voornamelijk gesitueerd op de begane grond en 1e en 2e verdieping in een u-vormige bebouwing, die het binnengebied omsluit met ontmoetingsruimte/aula.

Binnen onze opdracht vallen het ontwerp- en de uitvoeringsbegeleiding van:

– klimaatinstallaties

– regel-/beheerinstallaties

– sanitaire installaties

– elektrotechnische installaties

– brandbeveiligingsinstallaties

– communicatie-installaties

– beveiliging

– toegangsverlening

Integraal ontwerp

De inspanning richt zich met name op de inpassing van de relatief omvangrijke klimaatinstallatie voor ventilatie van de onderwijsruimten, die voldoet aan klasse B van het Programma van Eisen “Frisse scholen”. Ook voor de overige criteria is getoetst aan dit programma waarbij de besluitvorming is gebaseerd op een afweging tussen benodigde investering en te verwachten effect.

In de ontwerpfase is een diepgaande afweging gemaakt tussen de mogelijkheden voor brandcompartimentering of een gelijkwaardig sprinklervoorziening. Uiteindelijk is gekozen voor compartimentering.

Voor het binnengebied met daklichten om de binnengevels van voldoende daglicht te voorzien is een systeem toegepast met op natuurlijke trek gebaseerde spuiventilatie.

Relevantie van de referentie

De relevantie van de referentie met betrekking tot het onderhavige project:

–   installatietechnisch ontwerp voor een onderwijsgebouw met gymzalen, aula, restaurant;

–   ambitieniveau afgestemd op programma van eisen “Frisse scholen”;

–   geïntegreerd architectuur en installatieontwerp.